Pachete asistenta medicala spitaliceasca Descarca
Pachete asistenta medicala ambulatorie Descarca
Servicii realizate in 2019-2022 Descarca

Pachetul de bază, acordat persoanelor asigurate, include serviciile spitaliceşti pentru patologia care necesită internare (cazuri acute, cazuri cronice, alte situaţii justificate) şi serviciile spitaliceşti care nu necesită internare, prestate în regim de spitalizare de zi;

 

ASISTENŢĂ MEDICALĂ DE SPECIALITATE ÎN AMBULATORII CLINICE
(acordate de medicul specialist)

Asiguraţii beneficiază de pachetul de bază de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu, pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie sau de alt medic specialist, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate;

Pentru stabilirea diagnosticului, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al afecţiunilor în care au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de explorare, pot fi recomandate servicii medicale de înaltă performanţă (CT, RMN, scintigrafie etc.);

Medicul de specialitate din ambulatoriu recomandă realizarea de investigaţii paraclinice şi prescrie medicamente cu şi fără contribuţie personală;

Persoanele care se asigură facultativ beneficiază de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu pentru constatarea situaţiei de urgentă şi pentru depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic. Copii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de serviciile medicale incluse în pachetul de bază;

Persoanele neasigurate beneficiază de servicii medicale de specialitate în ambulatoriu pentru constatarea situaţiei de urgenţă si pentru depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic.

 

SERVICIILE CARE NU SUNT DECONTATE DIN FOND

Contravaloarea acestora fiind suportată de asigurat, de unităţile care le solicită sau alte surse, dupa caz, sunt:

 • a) servicii medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive, asistenţă medicală la locul de muncă, asistenţă medicală a sportivilor;
 • b) unele servicii medicale de înaltă performanţă;
 • c) servicii de asistenţă stomatologică;
 • d) servicii hoteliere cu grad înalt de confort;
 • e) corecţii estetice efectuate persoanelor cu vârsta de peste 18 ani;
 • f) unele medicamente, materiale sanitare şi tipuri de transport;
 • g) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritatile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraţilor;
 • h) fertilizare in vitro;
 • i) transplantul de organe şi ţesuturi, cu excepţia cazurilor prevăzute în ProgramulNaţional, aprobat de Agenţia Naţională de Transplant şi CNAS;
 • j) asistenta medicala la cerere;
 • k) contravaloarea unor materiale necesare corectarii vazului si auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere;
 • l) contributia personala din pretul medicamentelor, a unor servicii medicale si a dispozitivelor medicale;
 • m) serviciile medicale solicitate de asigurat;
 • n) unele proceduri de recuperare si de fizioterapie;
 • o) serviciile nemedicale efectuate in unitati medico-sociale;
 • p) serviciile acordate in cadrul sectiilor/clinicilor de boli profesionale si cabinetelor de medicina a muncii;
 • q) servicii hoteliere solicitate de pacientii a caror afectiuni se trateaza in spitalizare de zi.

 

Servicii medicale acordate asiguraţilor pe teritoriul altor state

Persoanele asigurate în sistemul de asigurari sociale de sănătate din România, aflate pe teritoriul statelor cu care România a încheiat documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, beneficiază de servicii medicale pe teritoriul acestor state, în condiţiile prevăzute de respectivele documente internaţionale. Rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, este efectuată de casele de asigurări de sănătate prin intermediul CNAS.